Cum contest decizia de sanctionare disciplinară?

Nicolae
Mesaje: 10
Membru din: Joi Feb 13, 2020 3:21 pm

Re: Cum contest decizia de sanctionare disciplinară?

Mesaj de Nicolae » Joi Feb 13, 2020 3:24 pm

Ar trebuie sa aveti scris in cuprinsul deciziei atat care este instanta la care se poate contesta sanctiunea, cat si termenul de 30 de zile in care poate fi contestata , termen ce se calculeaza de la data la care v-a fost comunicata decizia.

TeodoraB
Mesaje: 2
Membru din: Joi Feb 13, 2020 3:21 pm

Re: Cum contest decizia de sanctionare disciplinară?

Mesaj de TeodoraB » Joi Feb 13, 2020 4:07 pm

Potrivit dispozițiilor art. 252 din Codul Muncii:

,,(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.''.

Sorin
Mesaje: 3
Membru din: Vin Feb 14, 2020 10:06 am

Re: Cum contest decizia de sanctionare disciplinară?

Mesaj de Sorin » Vin Feb 14, 2020 10:21 am

Conform art. 251 alin. (1) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) (avertisment scris), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

În consecință, pentru orice altă sancțiune în afara de „ avertisment scris” trebuia să se facă o cercetare disciplinară și să fiți convocată pentru a avea sanșa să vă formulați şi să vă susţineți toate apărările în favoarea dvs.

De asemenea, având în vedere faptul că nu v-au precizat în decizie termenul în care sancţiunea poate fi contestată, respectiv instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată, decizia este nulă și ar trebui să o contestați întrucât aveți toate șansele să câștigați.

Nicolae
Mesaje: 10
Membru din: Joi Feb 13, 2020 3:21 pm

Re: Cum contest decizia de sanctionare disciplinară?

Mesaj de Nicolae » Vin Feb 14, 2020 10:35 am

Nu trebuie sa platiti nimic. Conform Codului Muncii, conflictele de munca sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

Scrie răspuns