Termeni și Condiții

        

 

1.Conținutul site-ului

 

Informațiile puse la dispoziție de către site-ul www.singur-in-instanta.ro au caracter informativ, nicidecum caracter de consultație juridică. A nu se confunda cu versiunea oficială a actelor normative publicată în Monitorul Oficial al României. Actele oficiale publicate în Monitorul Oficial al României reprezintă singura baza legală la care se poate face referire în documentele prezentate în faţa instituţiilor statului.

 

Conţinutul textelor în format electronic ale actelor normative, precum și al modelelor de acțiuni în instanță/contestații/plângeri etc, aparţin Instasin SRL, fiind rezultatul muncii angajaților societății.

 

Instasin S.R.L îşi rezervă dreptul de a actualiza/modifica conţinutul şi structura site-ului www.singur-in-instanta.ro, precum şi dreptul de a şterge parţial/ în întregime conţinutul unor informaţii.

 

Persoanele care accesează site-ului sunt răspunzătoare pentru deciziile, acţiunile/ inacţiunile lor, precum și pentru pagube suferite, indiferent de natura acestora, ca urmare a folosirii informaţiilor prezentate/ produselor achiziționate de pe site-ul www.singur-in-instanta.ro.

 

Nu este permisă publicarea, transmiterea, vanzarea sau distribuirea sub orice formă a produselor obținute ca urmare a accesării site-ului www.singur-in-instanta.ro. în lipsa obtinerii în prealabil a unui accept scris din partea Instasin S.R.L.

 

2. Utilizatorii site-ului

 

Utilizator este orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe site-ul www.singur-in-instanta.ro., care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și condiții.

 

3. Politica de livrare a produselor

 

Accesul în vederea efectuării unei comenzii îi este permis oricărui utilizator.

 

Utilizatorul poate efectua comenzi pe site-ul www.singur-in-instanta.ro adăugând produsele dorite în coșul de cumpărături. Finalizarea comenzii presupune crearea unui cont de utilizator și are loc o dată cu efectuarea plății prin una dintre modalitatile indicate expres.

 

În scopul creării unui cont de utilizator, destinat uzului personal, este necesară furnizarea următoarelor informații:

* Nume și prenume;

* E-mail;

* Număr de telefon.

 

Prin finalizarea comenzii utilizatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării comenzii. De asemenea, în acest mod utilizatorul consimte ca angajații Instasin S.R.L. să poată să îl contacteze în cazul ivirii unei situații in care este necesar acest lucru.

 

Accesul la toate produsele prezente pe site-ului www.singur-in-instanta.ro este posibil doar după plata unui abonament care poate fi lunar, trimestrial, semestrial sau anual.

 

Toate plățile trebuiesc realizate de către utilizatori în avans, livrarea produsele plătite fiind posibilă doar după momentul confirmării transferul de bani în contul Instasin S.R.L.

 

Toate tarifele aferente produselor prezentate pe site, respectiv abonamentelor sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

 

Utilizatorul, ulterior finalizării comenzii, va primi la adresa de e-mail pe care a furnizat-o în momentul creării contului o factură pentru produsele comandate/abonamentul ales.

 

Livrarea produselor comandate, respectiv contul și parola pentru accesul pe bază de abonament se va face la adresa de e-mail furnizată de către utilizator.

 

Utilizatorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său.

 

4. Modalițăți de plată

 

Achizițiile pe site se pot face astfel:

* online cu card bancar prin procesatorul de plăți MobilPay Wallet, NETOPIA Payments - atât pentru produse ( modele cereri, legi etc.), cât și pentru abonamente;

* prin transfer bancar în contul RO07INGB0000999908872308 - doar pentru achiziția de abonamente, urmând ca, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea plății, contul și parola pentru accesul pe bază de abonament se va transmite la adresa de e-mail furnizată de către utilizator în momentul plasării comenzii.

 

5. Politica de retur/anulare

 

În cazul în care un produs comandat de către utilizator, nu poate fi livrat de către Instasin S.R.L., acesta din urmă va informa utilizatorul asupra acestui fapt și va returna în contul utilizatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 10 zile de la data la care Instasin S.R.L. a luat la cunostinta acest fapt.

 

Instasin S.R.L. își rezervă dreptul de a anula comanda efectuată de către utilizator, în urma unei notificări prealabile, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 

* neacceptarea de catre banca emitentă a cardului utilizatorului, a tranzacției;

* invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de plăți al Instasin S.R.L.;

* datele furnizate de către utilizator sunt incorecte/incomplete.

 

De asemenea, Instasin S.R.L. își rezervă dreptul de a anula accesul unui utilizator la continutul www.singur-in-instanta.ro, fără orice altă notificare/ formalitate,  în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității utilizatorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel site-ul/Instasin S.R.L., cu condiția restituirii, după caz, a sumei de bani reprezentând partea din abonament rămasă neutilizată pe parcursul perioadei pentru care s-a realizat abonarea.

 

6. Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea datele utilizatorilor se va face în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) , precum și legislația aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

 

Având în vedere modificările legislative frecvente, Instasin S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate.

 

Definiții:

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

4. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

5. „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

6. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

Identitatea și datele de contact ale operatorului

Instasin S.R.L. cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Carol 1, nr.1, etaj 3, judeţul Vâlcea, CUI 40707583, J38/349/2019,  nr. de telefon 0765424399, e-mail: instasin.srl@gmail.com, are calitatea de operator de date cu caracter personal.

 

Colectarea datelor 

Colectarea datele utilizatorilor cu caracter personal se face direct de la aceștia din urmă.

 

Când utilizatorul plasează o comandă acesta crează un cont pe www.singur-in-instanta.ro, transmițând astfel: adresa de e-mail, telefonul, adresa de facturare, numele și prenumele.

 

Instasin S.R.L. nu prelucrează categoriile speciale de date cu caracter personal, incluse de Regulamentul (UE) 2016/679 . De asemenea, nu dorește să prelucreze date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării de către Instasin S.R.L:

* pentru a putea da curs comenzilor, respectiv pentru validarea și facturarea acestora;

* pentru crearea și administrarea conturilor utilizatorilor pe www.singur-in-instanta.ro;

* pentru soluționarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă;

* în vederea asigurării serviciilor de suport ( oferirea de răspunsuri la întrebările utilizatorilor cu privire la comandă);

* pentru trimiterea de mesaje (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc) cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care utilizatorii le-au achiziționat sau pentru care au arătat interes să le achizitioneze, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea „ Contul meu”, respectiv afișarea de recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la aceste mesaje prin accesarea link-ului de dezabonare sau prin accesarea secțiunii „ Contact” de pe site;

* pentru implementarea de măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor www.singur-in-instanta.ro față de atacuri cibernetice.

 

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal ale utilizatorilor sunt:

* furnizorilor de servicii de plată/bancare;

* furnizorilor de servicii IT;

* procesatorului de plăti;

* altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, Instasin S.R.L va putea de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

Instasin S.R.L. se asigură că accesul la datele utilizatorilor de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele utilizatorilor cu caracter personal vor fi stocate pe perioada cât aceștia au un cont în platforma www.singur-in-instanta.ro. Utilizatorii pot oricand să solicitate ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, urmând ca Instasin S.R.L. să dea curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Drepturile prevăzute de legislație privind protecția datelor cu caracter personal

Utilizatorii au dreptul de a solicita prin intermediul secțiunii „ Contact” accesul la datele acestora cu caracter personal, precum și rectificarea sau ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Furnizarea datelor cu caracter personal de către utilizatori reprezintă o obligație necesară pentru executarea/procesarea/încheierea comezii, refuzul de a le furnizare fâcând imposibilă executarea/ procesarea/ încheierea acesteia.

 

Protejarea securității datelor cu caracter personal

Prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate Instasin S.R.L. asigură protejarea securității datelor cu caracter personal ale utilizatorilor împotriva pierderii, , divulgării, accesului neautorizat și al distrugerii.

 

Pentru efectuarea plăţilor Instasin S.R.L. folosește serviciile procesatorului de plăţi MobilPay Wallet, NETOPIA Payments.

 

7. Politica de utilizare cookie-uri

 

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server www.singur-in-instanta.ro sau către un server al unei terțe părți.

 

Cu ajutorul acestor fișiere este posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

 

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și oferă servicii mai adaptate utilizatorilor. De asemenea, acestea sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

 

www.singur-in-instanta.ro foloseste două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

 

www.singur-in-instanta.ro poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

  • cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului
  • cookie-uri de analiză
  • cookie-uri pentru publicitate

 

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului www.singur-in-instanta.ro.

 

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.