Caută modele de cereri

Model cerere de deschidere a procedurii insolvenţei pentru persoanele fizice

01.08.2022   Descarcă gratuit acest model apăsând butonul „ Descarcă”.   Pentru mai multe detalii pentru insolvența persoanelor fizice vezi aici.


Model plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției

01.08.2022   Judecătoria…ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor)   ꜜ⁾Conform art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decemb...


Model cerere eliberare certificat de grefă plângere contravențională

01.08.2023     Judecătoria… (precizați numele judecătoriei unde ați depus plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție - vezi aici harta instanțelor...


Model cerere anulare căsătorie

01.08.2023   Judecătoria ...ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor)   ꜜ⁾ Conform prevederilor art. 114 din Codul de procedură civilă, este compententă să judece...


Model cerere modificare regim matrimonial

01.05.2024     Judecătoria ...ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor)   ꜜ⁾ Potrivit dispozițiilor art.94 pct.1 lit.a din Codul de procedură civilă,...


Model cerere autorizare căsătorie minor ce a împlinit vârsta de 16 ani

01.05.2024   Judecătoria ...ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor) ꜜ⁾ Conform prevederilor art. 114 din Codul de procedură civilă, este compententă să judece această ce...


Model declarație de căsătorie

01.05.2024     Descarcă gratuit acest model apăsând butonul „ Descarcă”.   Pentru mai multe detalii privind căsătoria vezi aici.


Model cerere despăgubiri pentru cheltuielile făcute/ contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru prejudiciile cauzate ca urmare a ruperii logodnei în mod abuziv

01.05.2024   Judecătoria ...ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor)   ꜜ⁾ Potrivit dispozițiilor art.94 pct.1 lit.a din Codul de procedură civilă, judec...


Model cerere restituire bunuri oferite ca daruri în considerarea logodnei

01.05.2024   Judecătoria ...ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor)   ꜜ⁾ Potrivit dispozițiilor art.94 pct.1 lit.a din Codul de procedură civilă, judecători...


Model Cerere de legalizare a unei hotărâri judecătorești

01.05.2024   Judecătoria / Tribunalul / Curtea de apel/ Înalta Curte de Casație și Justiție  ... (trebuie menţionată denumirea instanţei ce a pronunțat hotărârea) Dosaru...


Model Cerere partaj succesoral ( ieșire din indiviziune în materie de moștenire)

01.05.2024   Judecătoriaꜜ⁾ …… (numele instanței - vezi aici harta instanțelor)   ꜜ⁾ Potrivit art. 94 pct. 1 lit. j) din Codul de procedură civilă, judecătoriil...


Model Cerere privind dispunerea de către instanță a partajului bunurilor comune

01.05.2024   Judecătoriaꜜ⁾ ..... (numele instanței - vezi aici harta instanțelor) ꜜ⁾Potrivit art. 94 pct. 1 lit. j) din Codul de procedură civilă, judecătoriile judecă cererile...


Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale conform Ordin MFP nr.2052/bis/1528/2006

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale conform Ordin MFP nr.2052/bis/1528/2006


Model Cerere de divorț din cauza unor motive temeinice, atunci când raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă

01.05.2024 ... Judecătoria ...ꜜ⁾ ꜜ⁾ Conform prevederilor art. 915 din Codul de procedură civilă, este compententă să judece această cerere: judecătoria în circumscripţia...


Model Cerere de divorț întemeiată pe o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani

01.05.2024   Judecătoria ...ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor) ꜜ⁾ Conform prevederilor art. 915 din Codul de procedură civilă, este compententă să judece...


Model Cerere de divorț întemeiată pe motive de sănătate

01.05.2024    Judecătoria ...ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor) ꜜ⁾ Conform prevederilor art. 915 din Codul de procedură civilă, este compententă să j...


Model Cerere de divorț prin acordul soților

01.05.2024   Judecătoria ...ꜜ⁾ (numele instanței - vezi aici harta instanțelor) ꜜ⁾ Conform prevederilor art. 915 din Codul de procedură civilă, este compententă să judece...


Model Cerere reconvențională

01.05.2024   Judecătoria/Tribunalul/Curtea de apel ..... ( trebuie menţionată denumirea instanţei şi numărul dosarului, pentru ca lucrătorii de la registratura instanței să știe c...


Model Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

01.05.2024   Judecătoria/Tribunalul/Curtea de apel  ..... ( trebuie menţionată denumirea instanţei şi numărul dosarului, pentru ca lucrătorii de la registratura instanței să știe...


Model cerere de chemare în judecată

01.05.2024     Judecătoria / Tribunalul / Curtea de apel  ... ( trebuie menţionată denumirea instanţei competente să judece cererea dumneavoastră - vezi aici reg...