Caută modele de cereri

Model cerere de deschidere a procedurii insolvenţei pentru persoanele fizice

15.01.2020   Pentru mai multe detalii pentru insolvența persoanelor fizice vezi aici.


Model plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției

15.01.2020   Pentru mai multe detalii privind plângerea contravențională, vezi aici.


Model Cerere de legalizare a unei hotărâri judecătorești

15.01.2020   Judecătoria / Tribunalul / Curtea de apel/ Înalta Curte de Casație și Justiție  ... ( trebuie menţionată denumirea instanţei ce a pronunțat hotărârea)...


Model Cerere partaj succesoral ( ieșire din indiviziune în materie de moștenire)

15.01.2020   Pentru mai multe detalii privind succesiunea vezi aici.

30.00 RON

Model Cerere privind dispunerea de către instanță a partajului bunurilor comune

15.01.2020   Pentru mai multe detalii privind partajul, vezi aici.

30.00 RON

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale conform Ordin MFP nr.2052/bis/1528/2006

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale conform Ordin MFP nr.2052/bis/1528/2006


Model Cerere de divorț întemeiată pe motive de sănătate

15.01.2020   Pentru mai multe detalii privind procedura divorțului, vezi aici.


Model Cerere de divorț prin acordul soților

15.01.2020   Pentru mai multe detalii privind procedura divorțului, vezi aici.


Model Cerere reconvențională

15.01.2020   Judecătoria/Tribunalul/Curtea de apel ..... ( trebuie menţionată denumirea instanţei şi numărul dosarului, pentru ca lucrătorii de la registratura instanței să știe c...


Model Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

15.01.2020     Judecătoria/Tribunalul/Curtea de apel  ..... ( trebuie menţionată denumirea instanţei şi numărul dosarului, pentru ca lucrătorii de la registratura instanțe...


Model cerere de chemare în judecată

15.01.2020     Judecătoria / Tribunalul / Curtea de apel  ... ( trebuie menţionată denumirea instanţei competente să judece cererea dumneavoastră. Nu vă faceți griji, conf...


Model Cerere de eliberare a unui nou certificat de stare civilă

15.01.2020     Verificat identitatea solicitantului Ofiţer de stare civilă delegat, . . . . . . . . . . L.S. Înregistrat la nr . . ....


Model Cerere de divorț la primărie

15.01.2020 — faţă —     ROMÂNIA JUDEŢUL . . . . . . . . . . Primăria . . . . . . . . . .  ...


Model Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru

15.01.2020   Pentru mai multe detalii privind taxele judiciare de timbru, vezi aici.


Model Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea pensiei de întreținere datorată copilului minor

15.01.2020   Pentru mai multe detalii privind pensia de întreținere vezi aici


Model Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru stabilită de către instanță

15.01.2020   Pentru mai multe detalii privind taxele judiciare de timbru, vezi aici.