Ce sunt taxele judiciare de timbru? 

01.04.2024

 

Taxele judiciare de timbru sunt sume de bani ce trebuiesc plătite de către toate persoanele fizice şi juridice şi reprezintă plata serviciilor prestate de către instanţele judecătoreşti, precum şi de către Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

Accesul la justiţie este liber, dar nu este mereu gratuit.

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (vezi aici), doar în cazurile anume prevăzute de lege, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.1. Cum se calculează taxele judiciare de timbru?

Taxele judiciare de timbru se stabilesc în mod diferenţiat, după cum obiectul acțiunii/ cererii este sau nu evaluabil în bani.

 

Vezi aici calculator.

 

Totodată, există și cazuri în care anumte acțiuni și cereri sunt scutite de la plata taxei de timbru (vezi aici).

 

Atenție: Dacă cererea este netimbrată sau insuficient timbrată, instanța comunică persoanei care a introdus-o obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de către lege şi de a transmite dovada achitării taxei judiciare de timbru (vezi detalii mai jos la întrebarea nr.4), în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea adresei (data comunicării adresei instanţei este data de pe ștampila poștei; atenție, dacă poștașul v-o lasă în cutia poștală și dumneavoastră o deschideți după 3 zile, atunci mai aveți doar 7 zile să faceți dovada achitării taxei). Prin aceeaşi comunicare instanţa vă va pune în vedere posibilitatea de a formula fie o cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru (vezi detalii mai jos la întrebarea nr.3), în termen de 5 zile de la primirea comunicării, fie o cerere de reexaminare (vezi aici model) în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate.

 

În cazul în care nu reușiți să faceți dovada achitării taxei de timbru sau pur și simplu nu doriți să plătiți suma ce v-a fost comunicată de către instanță, aceasta din urmă vă va anula acțiunea/cererea introdusă pentru motivul că a fost netimbrată sau timbrată insuficient și vă va trimite o comunicare în acest sens acasă sau la sediul social, în cazul persoanelor juridice. Acest lucru nu vă împiedică cu nimic să introduceți iarăși acțiunea/cererea în momentul în care sunteți pregătit să achitați taxa judiciară de timbru indicată de instanța de judecată.

 

2. Când, cum și unde plătesc taxele judiciare de timbru?

Taxele judiciare de timbru se plătesc înainte de depunerea acțiunii/cererii în instanță, fie prin plata în numerar la ghișeu, fie prin virament sau în sistem on-line, într-un cont de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru" al orașului sau comunei în care aveți domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică în numele căreia formulați acțiunea/cererea are sediul social.

 

Dacă nu sunteți sigur că ați calculat corect taxa judiciară de timbru, nu vă faceți griji. Ulterior depunerii acțiunii la registratura instanței, personalul angajat va face un calcul și o să primiți, dacă este cazul, o înștiințare cu diferența de sumă ce trebuie achitată.

 

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al orașului sau comunei în care se află sediul instanţei (vezi aici detalii despre instanțele din România) la care se introduce acţiunea sau cererea.

 

Plata în numerar (cash/bani gheață) se poate face prin deplasarea efectivă la una din următoarele locații:

 

1. la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale (vezi aici adrese ale acestor instituții)  de la domiciliul, respectiv sediul social al persoanei fizice/juridice ce trebuie să achite taxele;(mergeți la ghișeu și vă exprimați dorința de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantumul dorit, apoi păstrați chitanța originală pentru că aceasta este dovada achitării taxei judiciare de timbru);

 

2. la orice oficiu poștal (vezi aici lista cu oficiile poștale din România), prin mandat poștal, indiferent de locul unde are domiciliul, respectiv sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele. Precizări:

  • vă costă suplimentar o taxă de câțiva lei și trebuie să cunoașteți codul unic de înregistrare (vezi aici lista cu coduri) și contul pentru plata taxei judiciare de timbru al orașului sau comunei unde își are domiciliul, respectiv sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele;
  • dacă achitați taxa pentru altcineva trebuie să menționați în mandat numele persoanei ce are obligația să achite taxa;
  • dacă este vorba despre un proces deja început, se precizează, în plus, denumirea instanței unde este introdusă acțiunea și numărul dosarului de instanță.

 

3. la anumite agenții CEC Bank ( vezi aici). Precizări: 

  • trebuie să cunoașteți codul unic de înregistrare (vezi aici) și contul pentru plata taxei judiciare de timbru al orașului sau comunei unde își are domiciliul, respectiv sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele;
  • dacă achitați taxa pentru altcineva trebuie să menționați în mandat numele persoanei ce are obligația să achite taxa;
  • dacă este vorba despre un proces deja început, se precizează, în plus, denumirea instanței unde este introdusă acțiunea și numărul dosarului de instanță.

 

4. în anumite cazuri, la ghișeele pentru plata taxelor judiciare de timbru amenajate în incinta instanțelor (vezi aici detalii despre instanțele din România), însă dacă aveți posibilitatea, cel mai bine este să sunați la respectiva instanță înainte să vă deplasați la sediu acesteia, pentru a afla programul exact.

 

Plata prin virament bancar se face în contul orașului sau comunei unde își are domiciliul, respectiv sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele. Precizări:

1. trebuie să cunoașteți codul unic de înregistrare (vezi aici) și contul pentru plata taxei judiciare de timbru al orașului sau comunei unde își are domiciliul, respectiv sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele;

2. trebuie să menționați la detaliile plății faptul că aceasta reprezintă taxa judiciară de timbru;

3. dacă achitați taxa pentru altcineva trebuie să menționați numele persoanei ce are obligația să achite taxa;

4. dacă este vorba despre un proces deja început, se precizează, în plus, denumirea instanței unde este introdusă acțiunea și numărul dosarului de instanță;

5. orice taxă de timbru platită prin virament bancar ce va fi depusă la dosarul de instanță trebuie să poarte viza băncii (extrasul trebuie ștampilat de bancă).

 

Plata online prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro  (vezi aici). Precizări:

1. selectați „Plata fără autentificare” din jos-ul paginii www.ghiseul.ro pentru a câștiga timp, însă anumite instituții nu acceptă decât plata prin autentificare ceea ce implică accesarea secțiunii „ Solicitare date de acces” conform manualului de utilizare (vezi aici);

2. selectați județul, la secțiunea Tip instituție selectați „ Impozite și taxe locale”, la secțiunea Instituție selectați orașul sau comuna unde își are domiciliul, respectiv sediul social persoana fizică/juridică ce trebuie să achite taxele, respectiv contul de „Taxe judiciare de timbru și alte taxe”;

3. plata online nu este mereu posibilă întrucât anumite orașe și comune nu au înregistrat pe site-ului www.ghiseul.ro contul pentru plata taxei de timbru.

3. Pot fi scutit de plata taxelor judiciare de timbru?

În cazurile anume prevăzute de lege, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru (vezi aici cazurile în care legea prevede scutirea de la plată). 

 

Totodată, persoanele fizice pot beneficia de ajutor public judiciar (vezi aici mai multe detalii) sub formă de scutiri, reduceri, eşalonări (eşalonarea plăţii taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni şi pentru maximum 12 termene) sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă ( vezi aici).

 

Persoanelor juridice pot beneficia facilităţi ( vezi aici mai multe detalii) sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii:

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate;

c) situaţia economico-financiară a persoanei juridice face ca plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.

 

Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eşalonarea sau amânarea plăţii.

 

Cererea pentru acordarea facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru se poate formula oricând în cursul judecăţii şi se menţine pe tot parcursul etapei procesuale în care a fost solicitat. Adică puteți preciza chiar în curprinsul cererii de chemare în judecată sau întampinării ( în cazul în care ați fost chemat în judecată) faptul că doriți să beneficiați de acest ajutor, iar o dată ce vi se acordă, aceste facilități sunt valabile pe toată perioada cât se judecă cauza în fața acelei instanțe. Atenție însă, dacă judecata se continuă la instanța superioară, ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei căi de atac (apel, recurs, revizuire, contestație în anulare) se poate acorda în urma unei noi cereri.

 

Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru.

 

De obicei, dacă instanța de judecată constată că o cerere este netimbrată sau insuficient timbrată, această trimite o comunicare părții prin care o anunță faptul că are posibilitatea de a formula cerere de acordare a ajutorului public judiciar.

 

Atenție, însă, în cazul în care vi s-a admis eşalonarea sau amânarea taxelor judiciare de timbru și nu achitați sumele stabilite, instanţa transmite către organele competente hotărârea (care constituie titlu executoriu), pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite.

4. Cum dovedesc că am achitat taxele judiciare de timbru?

Chitanța ce v-a fost eliberată în momentul achitării taxei judiciare de timbru reprezintă dovada că ați achitat taxele. Aceasta se depune, în original, o dată cu cererea adresată instanței.

 

Cererea adresată instanţei împreună cu chitanța reprezentând plata taxei de timbru, poate fi depusă:

 

a) personal, la registratura instanței (pur și simplu vă deplasați la sediul instanței -vezi aici detalii- unde trebuie depusă cererea și căutați/întrebați acolo unde este registratura; verificați înainte care este programul de la registratură).

 

b) prin reprezentant convențional (persoană pe care ați împuternicit-o prin procură sau împuternicire să vă reprezinte, respectiv să depună cererea pentru dvs.) ;

 

c) prin poştă, cu confirmare de primire și, în mod ideal, cu conținut declarat sau prin curier;

 

d) prin fax sau prin poşta electronică (cererea se înregistrează şi primeşte dată prin aplicarea de către lucrătorul de la registratura instanței a ştampilei de intrare).

 

Dacă taxa judiciară de timbru are o valoare mare, cel mai sigur este să depuneți chitanța originală la registratura instanței, întrucât prin ștampila cu numărul de înregistrare ce vi se aplică pe cererea de chemare în judecată/adresa de înaintare aveți dovada depunerii.

 

Precizări:

 

* cererea de chemare în judecată se va întocmi în atâtea exemplare câte părți sunt și un exemplar pentru instanță (de exemplu: dacă vreți să dați în judecată două persoane, cererea va fi întocmită în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte adversă, unul pentru instanță și unul îl păstrați dumneavoastră, pentru că pe acest din urmă exemplar vă va pune lucrătorul de la registratură o ștampilă cu numărul de înregistrare);

 

* pe exemplarul de cerere pentru instanță, la care va fi atașată chitanța originală a taxei judiciare de timbru, scrieți în partea de sus a primei pagini mențiunea „ Pentru instanță”, iar pe exemplarele pentru părțile adverse, la care va fi atașată câte o copie de pe chitanță, scrieți în partea de sus a primei pagini mențiunea „ Pentru comunicare” (acest pas este necesar pentru ca lucrătorul de la registratură să păstreze chitanța originală de plată a taxei judiciare de timbru la dosarul instanței);

 

* pe lângă chitanța ce certifică plata taxei judiciare de timbru, trebuie să atașați fiecărui exemplar al cererii de chemare în judecată copii după înscrisurile (probele) pe care le-ați nominalizat în cererea dumneavoastră, fiecare înscris trebuie certificat pentru conformitate cu originalul (adică dumneavoastră trebuie să scrieți, în josul paginii sau unde se poate și este vizibil, pe fiecare pagină, mențiunea „ Conform cu originalul” și să semnați lângă această mențiune). Când înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat;

 

* nu vă faceți griji în privința taxei judiciare de timbru. Dacă cererea a fost insuficient timbrată sau pur și simplu ați omis să o timbrați, instanța vă va trimite o comunicare prin care vă va pune în vedere să depuneți dovada achitării taxei judiciare de timbru. Astfel, veți achita taxa corespunzătoare, iar chitanța originală o veți putea depune la registratura instanței cu adresă de înaintare (adresa o întocmiți în două exemplare, întrucât dumneavoastră trebuie să păstrați dovada depunerii, respectiv exemplarul de adresă pe care lucrătorul de la registratură vă pune ștampila cu numărul de înregistrare); adresa se poate formula astfel:

 

Denumirea instanței...

Nr. dosarului....

 

          Domnule Președinte,

Subsemnatul… reclamant/pârât în dosarul nr… înregistrat pe rolul judecătoriei/tribunalului/curții de apel… depun atașată prezentei chitanța nr…, reprezentând dovada de plată a taxei judiciare de timbru în valoare de…

Dată…   

Semnătură

 

Domnului Președinte al ....

5. Consider că instanța mi-a calculat greșit taxele judiciare de timbru. Ce pot face?

În cazul în care apreciați că instanța a calculat greșit cuantumul taxei judiciare de timbru pe care trebuie să o achitați, aveți posibilitatea să formulați o cerere de reexaminare (vezi aici model), adresată instanței ce a stabilit-o, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate  

 

De asemnea, în cazul în care ați solicitat ajutor public și nu sunteți mulțumit de modului de stabilire a taxei judiciare de timbru (de exemplu: cuantumul nu este cel solicitat sau numărul de rate pentru eșalonare nu este cel cerut), aveți posibilitatea să formulați o cerere de reexaminare (vezi aici model), în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate.

 

Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

6. În ce situații se restituie taxele judiciare de timbru achitate?

Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului (vezi aici model), în următoarele situaţii:

 

a) când taxa plătită nu era datorată;

 

b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

 

c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;

 

d) când acţiunea corect timbrată a fost anulată în condiţiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă (când instanța i-a pus în vedere și i-a dat termen pentru aceasta, dar reclamantul nu a completat lipsurile din cererea de chemare în judecată; de exemplu: nu a precizat domiciliul părții adverse, nu a precizat dovezile pe care se sprijină cererea, nu a semnat cererea de chemare în judecată etc)  sau când reclamantul a renunţat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;

 

e) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecată ori s-au împăcat;

 

f) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;

 

g) în cazul în care instanţa de judecată se declară necompetentă, trimiţând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicţională, precum şi în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenţa instanţelor române;

 

h) când probele au fost administrate de către avocaţi sau consilieri juridici;

 

i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abţine sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;

 

j) în alte cauze expres prevăzute de lege.

 

În cazul prevăzut la lit. d), e) şi i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. f) taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei. În cazul prevăzut la lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluţionat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

 

Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale.

7. Cum plătesc taxele judiciare de timbru când am mai multe capete de cerere?

Când o acţiune are mai multe capete de cerere (de exemplu: prin primul capăt de cerere solicitați achitarea unui debit, iar prin al doilea capăt de cerere solicitați plata unor despăgubiri ce v-au fost cauzate în valoare de … ; un alt exemplu: prin primul capăt de cerere solicitați restituirea unui bun  mobil/imobil, iar prin al doilea capăt de cerere solicitați contravaloarea lipsei de folosință a bunului mobil/imobil), cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

8. Ce se întamplă când vreau să introduc cererea/acțiunea în comun cu alte persoane?

În cazul cererilor sau al acţiunilor introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul procesului este un drept ori o obligaţie comună sau dacă drepturile ori obligaţiile lor au aceeaşi cauză sau dacă între ele există o strânsă legătură, taxa judiciară de timbru se datorează solidar, adică împreună și în egală măsură. (spre exemplu : când se solicită de către doi frați partajul succesoral, împotriva unui alt frate, taxa de timbru va fi una singură si suportată de către amândoi reclamanții).