Caută legislație

Lege-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Abrogată prin Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (vezi aici) Ultima modificare s-a făcut prin Legea nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru...


Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Actualizată 2022

în vigoare la 01.09.2022 ultima modificare s-a făcut prin Decizia Curții Constituţionale Nr. 294 din 17 mai 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 ali...


Ordinul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale Nr. 340 din 4 mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul de pensii

Abrogat prin Hotărârea Guvernului Nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (vezi aici) Ul...


Legea Nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

  Abrogată prin Legea  nr. 263/16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (vezi aici) Ultima modificare s-a făcut prin Legea Nr. 207 din 11 noiembrie 2010 privind co...


Constituția României

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 767 din 31 octombrie 2003   ultima modificare s-a făcut prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003  ...


Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

în vigoare la 01.08.2022 ultima modificare s-a făcut prin H.G. Nr. 291 din 5 mai 2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul...


Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie Nr. 19 din 10 decembrie 2012

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul competent să judece recursul în interesul legii Dosar nr. 18/2012   Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 51 din 23 ianua...


Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 19 din 17 octombrie 2011

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul competent să judece recursul în interesul legii Dosar nr. 18/2011   Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 824 din 22 noie...


Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie Nr. 4 din 4 aprilie 2011

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul competent să judece recursul în interesul legii Dosar nr. 3/2011   Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 349 din 19 mai 2...


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Actualizată 2022

  în vigoare la 01.08.2022 ultima modificare s-a făcut prin Legea Nr. 261 din 21 iulie 2022 pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 p...


Legea nr. 95/ 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată, Actualizată 2022

în vigoare la 01.08.2022 ultima modificare s-a făcut prin O.G. Nr. 14 din 13 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii...


Legea nr. 254/ 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Actualizată 2022

în vigoare la 01.08.2022 ultima actualizare s-a făcut prin Decizia Curții Constituționale Nr. 293 din 17 mai 2022   Parlamentul României adoptă prezenta lege.  ...


Decizia Curții Constituționale nr.637 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b) şi ale art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală

Curtea Constituţională   DECIZIA Nr. 637 din 19 octombrie 2021   referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b) şi ale art. 346 ali...


Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 17 din 13 iunie 2016

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Dosar nr. 1.151/1/2006 Decizia nr. 17 din 13 iunie 2016   cu privire la "modul...


Legea nr. 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


Decizia Curții Constituționale nr. 152/6 mai 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

Decizia nr. 152/ 6 mai 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9, art. 14 lit. c^1) - f) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind r...


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Actualizată 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Actualizată 2020


Legea nr. 554/ 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ, Actualizată

În vigoare la data de 01.08.2022 Ultima modificare s-a făcut prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 12/14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art...


Hotărârea Guvernului nr. 707 / 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

  în vigoare la 01.08.2022 ultima modificare s-a făcut prin H.G. Nr. 1.184 din 8 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Rom&a...