Caută legislație

Decizia Curții Constituționale nr.637 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b) şi ale art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală

Curtea Constituţională   DECIZIA Nr. 637 din 19 octombrie 2021   referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b) şi ale art. 346 ali...


Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 17 din 13 iunie 2016

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Dosar nr. 1.151/1/2006 Decizia nr. 17 din 13 iunie 2016   cu privire la "modul...


Legea nr. 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Actualizată 2021

Legea nr. 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


Decizia Curții Constituționale nr. 152/6 mai 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

Decizia nr. 152/ 6 mai 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9, art. 14 lit. c^1) - f) şi ale art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind r...


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Actualizată 2020

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Actualizată 2020


Legea nr. 554/ 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ, Actualizată

Legea nr. 554/ 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrativ, Actualizată 2021


Hotărârea Guvernului nr. 707 / 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, Actualizată 2020

Hotărârea Guvernului nr. 707 / 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, Actualizată 2020


Legea nr. 86/ 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României, Actualizată 2020

Legea nr. 86/ 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României, Actualizată 2020


Legea nr. 296 / 28 iunie 2004 privind Codul consumului, Actualizată 2020

Legea nr. 296 / 28 iunie 2004 privind Codul consumului, Actualizată 2020


Legea nr. 69/ 28 aprilie 2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, Actualizată 2020

Legea nr. 69/ 28 aprilie 2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, Actualizată 2020


OUG nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi org. şi funcţ. Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Med. din România

OUG nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi org. şi funcţ. Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Med. din România


Legea nr. 395 / 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, Actualizată 2020

Legea nr. 395 / 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, Actualizată 2020


Legea nr. 335/ 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, Actualizată 2020

Legea nr. 335/ 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, Actualizată 2020


Legea nr. 176/ 17 iulie 2018 privind internshipul, Actualizată 2020

Legea nr. 176/ 17 iulie 2018 privind internshipul, Actualizată 2020


Legea nr. 95/ 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată, Actualizată 2020

Legea nr. 95/ 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată, Actualizată 2020


Hotărârea Guvernului nr. 157/ 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Actualizată 2020

Hotărârea Guvernului nr. 157/ 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal


Legea nr.55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Legea nr.55.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19


OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2


Hotărârea Guvernului nr.217/ 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Hotărârea Guvernului nr.217/ 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ


Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României