Unități CEC Bank

Taxele judiciare de timbru pot fi plătite la unitățile CEC Bank, conform site-ului www.cec.ro, după cum urmează:

 

1. persoanele fizice și juridice cu domiciliul/sediul social pe raza teritorială a Sectorului 3 pot plăti prin CEC Bank contravaloarea taxelor judiciare de timbru la unitățiile situate în acest sector;

                                       Unități CEC Bank Bucuresti Sector 3:


     

2. persoanele fizice și juridice cu domiciliul/ sediul social pe raza teritorială a Sectorului 5 pot plati prin toate unitățile CEC BANK din București contravaloarea taxelor judiciare de timbru.