Pot să mă reprezint singur în instanță?

01.02.2024

 

Raspunsul este da, la orice instanță, de orice nivel vă puteți reprezenta singur. Accesul la justiție nu poate fi limitat.

 

Conform legii, justițiabilului prezent în instanţă personal i se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfăşurare a procesului. El poate să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să propună probe, să îşi facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile legale de atac.

 

În materie civilă, Codul de procedură civilă prevede la art.199 următoarele: „ Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare.”

 

Chiar dacă ați depus cererea personal, instanța este obligată să vă citeze întrucât conform art. 153 din Codul de procedura civilă, „ Instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin lege se dispune altfel.”

 

Dacă nu doriți să vă deplasați în instanță la fiecare termen, este suficient să precizați în cererea de chemare în judecată faptul că, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, solicitați ca judecata să se facă și în lipsa dumneavoastă.

 

Atenție, există cazuri când însăși legea prevede faptul că părțile trebuie să se prezinte personal la proces. De exemplu în cazul procedurii divorțului, conform art.921 din Codul de procedură civilă „ În faţa instanţelor de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicţie judecătorească, are reşedinţa în străinătate sau se află într-o altă asemenea situaţie, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfăţişa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.”

 

Însă, trebuie reținut faptul că participarea personală la proces nu face ca persoana să fie decăzută din dreptul de a avea avocat. Astfel, dacă pe parcusul procesului apreciați că nu vă descurcați, puteți oricând să contractați serviciile unui avocat să vă reprezinte.

 

În materie penală, sunt cazuri în care este obligatoriu ca persoana să fie asistată de un avocat.

 

Conform art.90 din Codul de procedură penală, este obligatoriu ca suspectul sau inculpatul să fie asistat de un avocat în următoarele cazuri:

a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un centru educativ, când este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale, chiar în altă cauză, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

b) în cazul în care organul judiciar apreciază că suspectul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea;

c) în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

 

În cazurile prevăzute la art. 90 din Codul de procedură penală, dacă suspectul sau inculpatul nu şi-a ales un avocat, organul judiciar ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. Avocatul din oficiu desemnat este obligat să se prezinte ori de câte ori este solicitat de organul judiciar, asigurând o apărare concretă şi efectivă în cauză.

 

De asemenea, conform art. 93 alin.4 din Codul de procedură penală, asistenţa juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

 

Mai mult, când organul judiciar apreciază că din anumite motive persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, dispune luarea măsurilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu.