Insolvența persoanei juridice 

01.08.2022

 

Insolvenţa este acea stare a patrimoniului unei persoane juridice care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe ( a căror existentă este evidentă), lichide ( al căror cuantum poate fi stabilit) şi exigibile ( ajunse la scadentă).