Caută legislație

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/ 12 decembrie 2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, Actualizată 2020

  În vigoare la data de 01.07.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a...


Legea nr. 119/16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare s-a făcut prin Legea nr. 14/ 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și comple...

20.00 RON

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/ 24 iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1618/C/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nota...

20.00 RON

Ordinul ministrului justiţiei nr.46/C/6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 4464/C/2018   Având în vedere Hotărârea Consiliul...

20.00 RON

Legea nr. 135/ 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală, Actualizată 2020

    În vigoare la data de 01.08.2020 Ultima actualizare s-a făcut prin prin Decizia Curţii Constituţionale nr.421/23 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalit...


Legea nr. 255 / 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, Actualizată 2020

În vigoare la data de 15.06.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Legea nr. 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă   Parlamentul Rom&acir...


Legea nr. 139/ 29 decembrie 1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, Actualizată 2020

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare s-a făcut prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal   Parlamentul României adoptă prezenta lege.   CAPITO...

10.00 RON

Legea nr. 273/ 21 iunie 2004, republicată, privind procedura adopţiei, Actualizată 2020

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/ 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative...

20.00 RON

Legea nr. 18/ 19 februarie 1991, republicată, Legea fondului funciar, Actualizată 2020

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Legea nr. 105/ 17 mai 2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7...

25.00 RON

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/ 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, Actualizată 2020

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/ 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul inv...

20.00 RON

Legea nr. 448/ 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Actualizată 2020

  În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Leg...

20.00 RON

Legea nr. 61/ 22 septembrie 1993, republicată, privind alocaţia de stat pentru copii

  În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima actualizare a fost făcută prin Legea nr. 214/14 noiembrie 2019 pentru completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat...

10.00 RON

Legea nr. 416/ 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat

  În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a  fost făcută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/ 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termen...

20.00 RON

Hotărârea Guvernului nr. 174/ 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Hotărârea Guvernului nr. 772/ 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor ac...

15.00 RON

Legea nr. 76/ 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcut prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr.47/11 martie 2019   CAPITOLUL I...

20.00 RON

Legea  nr. 263/16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Actualizată 2020

În vigoare la data de 15.01.2020 Ultima modificare a fost făcută prin Legea nr. 215/14 noiembrie 2019 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice &nb...


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/ 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru, Actualizată 2020

Ordonanța de urgență nr. 80/ 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru, Actualizată 2020


Legea nr. 286/ 17 iulie 2009 privind Codul penal

Legea nr. 286/ 17 iulie 2009 privind Codul penal


Legea nr. 187 / 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Actualizată 2020

Legea nr. 187 / 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal


Decizia Curții Constituţionale nr. 732/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) din Codul penal

Decizia Curții Constituţionale nr. 732/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) din Codul penal

10.00 RON