Caută legislație

Legea nr. 85/ 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Actualizată 2020

Legea nr. 85/ 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Actualizată 2020

25.00 RON

Legea nr. 503/ 17 noiembrie 2004 , republicată, privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, Actualizată 2020

Legea nr. 503/ 17 noiembrie 2004 , republicată, privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, Actualizată 2020

20.00 RON

Legea nr. 200 / 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, Actualizată 2020

Legea nr. 200 / 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, Actualizată 2020

20.00 RON

Legea nr. 196/ 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Actualizată 2020

Legea nr. 196/ 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Actualizată 2020

15.00 RON

Legea nr. 192/ 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, Actualizată 2020

Legea nr. 192/ 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, Actualizată 2020

20.00 RON

Legea nr. 188/ 1 noiembrie 2000, republicată, privind executorii judecătoreşti, Actualizată 2020

Legea nr. 188/ 1 noiembrie 2000, republicată, privind executorii judecătoreşti, Actualizată 2020

20.00 RON

Legea nr. 177/ 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 177/ 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

10.00 RON

Legea nr. 62/ 10 mai 2011, republicată, Legea dialogului social, Actualizată 2020

Legea dialogului social nr. 62/ 2011, republicată, Actualizată 2020


Legea nr. 36/ 12 mai 1995, republicată, Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, Actualizată 2020

Legea nr. 36/ 12 mai 1995, republicată, Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, Actualizată 2020

25.00 RON

Legea nr. 31/ 16 noiembrie 1990, republicată, Legea societăţilor, Actualizată 2020

Legea nr. 31/ 16 noiembrie 1990, republicată, Legea societăţilor, Actualizată 2020


Legea nr. 30/ 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, Actualizată 2020

Legea nr. 30/ 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie


Decizia Curții Constituționale nr. 387 / 27 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Decizia nr. 387 / 27 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

10.00 RON